INŠTAL-STAV

VODA - PLYN - KOTOLNE - KÚRENIE

História a referencie

3. História - Referencie:

 

Firma INŠTAL-STAV bola založená v roku 1990.

Z činností z minulých období vyberáme:

Rok 1999-2000 :

Plynofikácia časti mesta Nitra - Čermáň

Plynofikácia obce Nitra-Janíkovce


VTL pLynovod a RS Santovka - Demandice,
oplotenie RS, spevnené plochy a príjazdová komunikácia


 Oplotenie areálu Psychiatrickej nemocnice v Hronovciach


Rok 2001 :   

Oplotenie a spevnené plochy areálu Emso s.r.o., Levice

         Rekonštrukcia STL plynovodov Jilemnického,  Šafárikova,Vajanského ulica, Levice

Rekonštrukcia STL plynovodov KJálnická ulica, Levice

 Bodové závady MS Levice


 
Rok 2002 :

Oplotenie areálu JGDD Ekosystém Santovka

Spevnené plochy, Želiezovce

Rekonštrukcia STL plynovodov Levice,
ulica Ku Bratke, ZD.Nejedlého

 
Rok 2003 :

Rekonštrukcia STL plynovodu Levice,
ulica Dopravná

Ústredné kúrenie - dobová kúria v Bátovciach

Plynofikácia školiaceho strediska Pukanec-Uhliská

Plynofikácia ZŠ v Pukanci


Rok 2004 :

Prestavba MŠ, ul.Štúrova v Želiezovciach

Plynofikácia kotolne MŠ, ul.SNP v Želiezovciach

 

Rok 2005 :

Revitalizácia pešej zóny hlavného námestia mesta Štúrovo :
- Dažďová kanalizácia
- Vodovod na závlahu
- Vnútorná kanalizácia-verejné WC

Rok 2006 :

Firma Enpay Transformer Components s.r.o., Krškany :
- Plynovodná prípojka a plynofikácia objektov
- Ústredné vykurovanie, armatúry
- Vodoinštalácia
- Rozvod stlačeného vzduchu

Rok 2007 :

Rekonštrukcia zdravotného strediska Sanat, Levice :
- Ústredné vykurovanie, zdravotechnika
- Vnútorný vodovod
- Vnútorná kanalizácia
- Plynová kotolňa

 
Výrobná hala firmy Arden Equipment Slovakia s.r.o., priemyselný park - Géňa, Levice :
- Vnútorná plynoinštalácia
- Plynovodná prípojka
- Areálový plynovod

 Stavebné, vodoinštalatérske a kurenárske práce v rodinných domoch

...a mnohé ďalšie...

 
INŠTAL-STAV, Ing.František Matuška, 951 61 Čifáre č.124, Tel./Fax: 036/6318 026, e-mail : instalstav@centrum.sk